Ziekte: melden bij solliciteren of niet? Veelgestelde vragen en antwoorden op een rij

Regelmatig ontvangen wij bij DAS vragen over ziek zijn en solliciteren. In welke gevallen moet je het vertellen en wanneer niet? Aan de hand van een aantal veel gestelde vragen leg ik het uit.

 

Ik ben ziek, moet ik in een sollicitatiegesprek melden dat ik ziek ben?

Als je solliciteert hoef je niet uit eigen beweging medische informatie over een (chronische) ziekte of status van arbeidsgehandicapte te verstrekken. Je hebt alleen een mededelingsplicht als je weet of had moeten weten dat het gezondheidsprobleem jou ongeschikt maakt voor de functie waarop je solliciteert.

 Heb ik een mededelingsplicht als de ziekte zich nog niet heeft verwezenlijkt?

Bij een simpele verhoogde kans op ziekteverzuim, of zelfs definitieve uitval, heb je géén mededelingsplicht. De ziekte of het gebrek moet, direct of op zeer korte termijn, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot ongeschiktheid leiden. Daarnaast moet je hiervan op de hoogte zijn. Is dat het geval? Dan geldt wél een mededelingsplicht.

 Wat gebeurt er als ik ziek ben, ik word aangenomen en mijn werkgever komt erachter?

Komt je werkgever erachter dat jij tijdens de sollicitatie de mededelingsplicht hebt geschonden, en kan hij bewijzen dat je bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst over zodanige informatie over je gezondheid beschikte? Dan kan hij een beroep doen op dwaling. Het gevolg is dat de arbeidsovereenkomst wordt vernietigd en dat je eventueel het loon (en andere beloningen) moet terugbetalen.

Kan ik op staande voet worden ontslagen als mijn werkgever erachter komt dat ik de mededelingsplicht heb geschonden?

Het verzwijgen van een medische aandoening kan een dringende reden zijn voor ontslag als je wist of had moeten begrijpen dat je vanwege die klachten ongeschikt was voor de functie. Als je bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst het niet wist of niet wist dat je aandoening je ongeschikt maakt voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, dan heb je geen mededelingsplicht.

 Ik heb de mededelingsplicht geschonden, heb ik recht op loon als ik ziek word?

Als je werkgever na het in dienst treden vaststelt dat je arbeidsongeschikt bent voor de functie en dit opzettelijk hebt verzwegen, dan is je werkgever niet verplicht om het loon tijdens ziekte door te betalen. Mag een werkgever mij afwijzen op basis van mijn gezondheidstoestand? Nee, discriminatie op basis van gezondheid is verboden volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Een werkgever mag jou niet afwijzen puur vanwege jouw ziekte, tenzij er sprake is van een directe en essentiële relatie tussen de aard van de functie en jouw gezondheidstoestand.

Heb je nog meer vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze specialisten. Wij helpen je graag verder!

Dit blog is van Tessa Lust, juridisch specialist arbeidsrecht.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Redactieteam
Het redactieteam van DAS.
Meer artikelen van Redactieteam

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden