Karel en Marleen stomverbaasd: geen subsidie na schade door aardbeving

Bewoners van Groningen dienen een subsidieverzoek in bij de gemeente voor het plaatsen van zonnepanelen. Ze voldoen aan alle eisen, menen zij. Toch wordt hun verzoek afgewezen. Maar waarom? Karel en Marleen laten het er niet bij zitten en schakelen onze juridische hulp in.

Bouwval als investering

Karel (39) en Marleen (36) wonen al jaren met plezier in hun huis in Groningen. Er is alleen wel één nadeel aan hun woning, namelijk de ligging. In hun woonomgeving wordt gas gewonnen uit een laag zandsteen op een diepte van drie kilometer. Het aantal aardbevingen is daardoor in Groningen de laatste jaren drastisch toegenomen. Door deze bevingen zijn veel woningen beschadigd, waaronder die van Karel en Marleen.

Tegemoetkoming bij schade

Gelukkig komt de overheid Groningers tegemoet die als gevolg van deze bevingen schade hebben opgelopen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vergoedt deze schade. Daarnaast hebben de bewoners van de getroffen woningen mogelijk recht op een subsidie voor waardevermeerdering, die kan worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze subsidie kan worden toegekend door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Aanvragen subsidie

Karel en Marleen bekijken de website van SNN. Ze komen erachter dat zij niet alleen recht hebben op schadevergoeding, maar ook op de subsidie voor waardevermeerdering van hun pand. Ze zetten hun situatie op papier en dienen vol vertrouwen hun verzoek in. Alleen is de reactie van SNN anders dan Karel en Marleen hadden verwacht: hun aanvraag voor subsidie wordt afgewezen.

SNN meent dat subsidie alleen kan worden toegekend als het contract voor het plaatsen van de zonnepanelen is aangegaan nadat Karel en Marleen het schadebesluit van IMG hebben ontvangen.

Onbegrip

Ze begrijpen er niets van. Ze hebben de website toch goed gelezen? Waarom wordt het verzoek afgewezen? “Onze woning zou deze schade nooit hebben opgelopen als de bevingen er niet waren geweest”, stellen Karel en Marleen. Ze besluiten het er niet bij te laten zitten en nemen contact op met mijn collega die gespecialiseerd is in bestuursrecht.

Recht op subsidie

Mijn collega leest zich goed in en komt een aantal opmerkelijke punten tegen. Allereerst zijn Karel en Marleen het contract niet aangegaan vóórdat er bevingschade is vastgesteld. Ten tweede is hij van mening dat er in strijd met het vertrouwensbeginsel wordt gehandeld. Op de website van SNN is informatie te vinden waaruit zij inderdaad hebben kunnen afleiden dat zij recht hebben op subsidie. Heel logisch dus dat Karel en Marleen op basis daarvan subsidie verwachten.

Ten derde beroept mijn collega zich op het evenredigheidsbeginsel. Materieel gezien moeten zij in aanmerking komen voor de subsidie, maar lopen die mis vanwege de datum op het contract. Ten slotte heeft de woning dezelfde schade als de buren, waarbij de schade wél is erkend en subsidie is toegekend. Karel en Marleen hebben samen met de buren de zonnepanelen besteld en geplaatst op hun drie-onder-een-kap-woning.

In hoger beroep

Omdat de eerste pogingen om alsnog subsidie te krijgen niet geslaagd zijn, besluit mijn collega in beroep te gaan bij de rechtbank in Groningen. Gelukkig werpt dit zijn vruchten af: de rechter is het eens dat het schadebesluit van IMG niet vereist is voor het erkennen van bevingsschade. Die erkenning blijkt al uit een schaderapport van IMG, en dit rapport bestond al vóór het schadebesluit.

Eind goed al goed: de rechter beslist dat de SNN heeft gehandeld in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De subsidie van 4.000 euro wordt alsnog toegekend. Mijn collega deelt het goede nieuws met Karel en Marleen. Zij zijn ontzettend opgelucht: nu kunnen zij met nieuwe energie verder met het renoveren van hun huis.

Disclaimer

In deze exclusieve serie vertellen juristen van DAS verhalen uit de praktijk. De verhalen die je hier leest, zijn echt gebeurd, maar de namen en kenmerken van de personages zijn fictief.

Christa

Recht uit de Praktijk
In deze exclusieve serie schrijven juristen van DAS opmerkelijk verhalen uit de praktijk. In deze verhalen lees je hoe juristen aan de slag gaan met verschillende vraagstukken. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Lees hier de ervaringen en verschillende cases.
Meer artikelen van Recht uit de Praktijk

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden