Ontslag met tijdelijk contract: wat betekent dit voor jou?

Je hebt een tijdelijk contract en je werkgever wilt de overeenkomst beëindigen vóór de afgesproken einddatum. Mag dit? En wat zijn je rechten? Op deze pagina leer je er alles over.  

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het jou uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op jouw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat je allemaal wilt weten over ontslag bij een tijdelijk contract 

Eerder opzeggen staat in je contract 

Je werkgever kan jouw tijdelijke contract alleen tussentijds opzeggen als er in de overeenkomst staat dat dit mogelijk is. Verder moet er aan één van deze voorwaarden worden voldaan: 

 • Je geeft als werknemer toestemming voor de opzegging. 
 • Er staat een proeftijd in het contract en je werkgever zegt op binnen die proeftijd.
 • Je werk bestaat uit (bijna) alleen maar huishoudelijke diensten voor je werkgever. Je doet dit minder dan vier dagen per week. 
 • Er is een dringende reden voor het ontslag. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd.
 • Je bekleedt als werknemer een geestelijk ambt. 

Als er een mogelijkheid tot tussentijdse opzegging in je arbeidscontract staat, heb je doorgaans recht op een WW-uitkering. Dit geldt niet wanneer je zelf verwijtbaar bent of geen WW-rechten hebt opgebouwd.  

Afhankelijk van de reden van je ontslag, vraagt je werkgever een ontslagvergunning aan via het UWV of bij de kantonrechter. Er moet daarbij altijd rekening gehouden worden met de opzegtermijn.

Eerder opzeggen staat niet in je contract 

Als er niks over tussentijds opzeggen in je arbeidsovereenkomst staat, mag je werkgever dit ook niet zomaar doen. In zo’n geval moet die toestemming vragen bij het UWV of bij de kantonrechter. Je werkgever moet in deze situatie dus altijd een procedure volgen om het contract te beëindigen. Het gebeurt overigens niet vaak dat het oordeel in het voordeel van de werkgever is. Er moeten genoeg geldige redenen voor zijn. 

Het is in deze situatie belangrijk om geen vaststellingsovereenkomst te tekenen. Je verliest dan namelijk je recht op een WW-uitkering. Dit is echter alleen van toepassing op de maanden vóór de oorspronkelijke einddatum van je contract. Stel je voor: je contract loopt tot en met augustus en je gaat akkoord met een vaststellingsovereenkomst waardoor je vanaf juli geen inkomsten meer hebt; dan krijg je dus geen uitkering voor juli en augustus. De uitkering gaat pas in vanaf september, omdat je in die andere maanden nog doorbetaald had kunnen worden.  

Je werkgever mag je niet ontslaan tijdens je zwangerschap. Het mag wel tijdens (niet wegens) ziekte of wegens bedrijfseconomische redenen. Alles wordt dan via het UWV geregeld. Ontslaat je werkgever je om een andere reden? Dan gaat de procedure via de kantonrechter.  

Recht op aanzegvergoeding 

Je werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde van je tijdelijke contract aangeven of je overeenkomst verlengd wordt of niet. Dit moet schriftelijk gebeuren. Doet je werkgever dit niet? Dan heb je recht op een aanzegvergoeding. Je werkgever moet jou dan een schadevergoeding van maximaal één maandsalaris betalen. Als je werkgever te laat is met de aanzegging, is de vergoeding gelijk aan het loon over de periode dat je werkgever te laat was. 

Deze verplichting heeft de werkgever niet als: 

 • je tijdelijk contract korter is dan 6 maanden. 
 • je een tijdelijk contract hebt voor een termijn die niet van tevoren te bepalen is, zoals voor een project of vervanging van een zieke collega. 
 • er geen einddatum in het tijdelijk contract staat. 
 • je een uitzendcontract met uitzendbeding hebt. 

Je kunt je aanzegvergoeding claimen via een aangetekende brief. Doe dit altijd binnen twee maanden na het einde van je dienstverband.

Transitievergoeding tijdelijk contract

Vanaf de eerste dag van je dienstverband bouw je een transitievergoeding op. Ook als je een tijdelijk contract hebt en ontslagen wordt, kun je hier dus aanspraak op maken. Dit geldt niet voor werknemers die nog geen 18 jaar zijn en minder dan 12 uur per week werken. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door je salaris en de tijd dat je in dienst bent geweest. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van discriminatie of onredelijk handelen, kun je ook aanspraak maken op een billijke vergoeding.