Samen sterk voor minder geschillen tussen klant en aannemer

Het aantal klanten met een geschil met een aannemer stijgt al jaren hard: gemiddeld met zo’n vijftien procent per jaar. Logisch, want er wordt heel veel verbouwd, mede door de lage rente en de krapte op de woningmarkt. Vaak worden afspraken tussen klanten en opdrachtgevers niet goed genoeg vastgelegd. Daardoor ontstaan vervelende geschillen die voorkomen hadden kunnen worden.

DAS en Verbouw.app: minder geschillen bij thuisverbouwing

Verbouw.app, onderdeel van De Stiho Groep, is een handige mobiele app waarin het proces van de gehele thuisverbouwing kan worden vastgelegd en gevolgd. Denk aan afspraken vastleggen, het proces beheren, documenten opslaan en handige tips en tricks bij iedere fase van de verbouwing. Zowel aannemers als opdrachtgevers kunnen gebruikmaken van de app. Aan ieder bouwproject kan een juridische checklijst van DAS worden toegevoegd. Beide partijen weten zo in iedere fase van het project waar ze aan moeten denken om geen onnodige juridische risico’s te lopen. Stel je als aannemer je algemene voorwaarden op en deel je die? Informeer je als klant tijdig je buren over mogelijke geluidsoverlast? Hebben beiden het afgesproken meer- of minderwerk goed op papier gezet?

Direct juridische hulp om geschillen te voorkomen of op te lossen

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Verbouw.app en DAS hechten veel waarde aan preventie. Hoe zorgen we er samen voor dat aannemers en hun klanten zo min mogelijk juridische risico’s lopen? Wat heb je allemaal nodig en waar moet je allemaal aan denken bij het begin van een verbouwing? We kweken bewustwording door middel van gezamenlijke campagnes en bieden de juiste producten en diensten dáár waar de behoefte ontstaat. Door het gebruiken van Verbouw.app hebben aannemers en hun klanten altijd de nodige juridische kennis bij de hand en hebben zij direct toegang tot het producten/dienstenpalet van DAS. En mocht er tóch een geschil ontstaan? Ook dan staan de experts DAS klaar om de brand snel te blussen en verdere escalatie te voorkomen.