Jouw rechten bij een geannuleerde vlucht

Is je vlucht geannuleerd? Dan heb je waarschijnlijk recht op een vergoeding van kosten en een compensatie. Het bedrag is afhankelijk van de vluchtafstand en de duur van de vertraging. Op deze pagina lees je er alles over.
Vlucht vertraagd? Ontdek wat je rechten zijn.

Binnen Europa bestaat wetgeving (Verordening 261/2004) die bescherming biedt aan luchtvaartpassagiers van wie de vlucht geannuleerd wordt. Deze wetgeving regelt de rechten van de passagier en de verplichtingen van de luchtvaartmaatschappij die de vertraagde vlucht uitvoert.

Op wie is de wetgeving van toepassing?

Deze wetgeving is van toepassing op passagiers die:

 • vliegen vanaf een luchthaven die in de Europese Unie gelegen is,
 • vliegen vanaf een luchthaven die buiten de Europese Unie gelegen is naar een luchthaven die binnen de Europese Unie gelegen is. Daarbij moet de vlucht worden uitgevoerd door een “communautaire luchtvaartmaatschappij”. Dat is een luchtvaartmaatschappij die een exploitatievergunning heeft gekregen van een Europese lidstaat.

Welke rechten heeft de passagier?

Uit de tekst van de Verordening volgt dat passagiers wiens vlucht geannuleerd wordt, een aantal rechten hebben. Welke rechten de passagier heeft, hangt af van het tijdstip waarop de passagier over de annulering geïnformeerd wordt en de afstand die de geannuleerde vlucht eigenlijk zou afleggen. 

Als je meer dan 14 dagen voor vertrek bent geïnformeerd over de annulering, heb je:

 • geen recht op compensatie.
 • recht op een vervangende vlucht of terugbetaling van het ticket.

Als je tussen 14 en 7 dagen voor vertrek geïnformeerd bent over de annulering, heb je ook recht op compensatie. De hoogte is afhankelijk van de vliegafstand en de vertraging:

Vliegafstand

Vertraging bij aankomst of vertrek wanneer gekozen wordt voor een alternatieve vlucht

Vergoeding

Tot 1500 km

Vertrek meer dan 2 uur eerder of aankomst meer dan 4 uur later dan de geannuleerde vlucht

€250

Meer dan 1500 km binnen de EU of bij vluchten buiten de EU tussen de 1500 en 3500 km

Vertrek 2 tot 3 uur eerder dan de geannuleerde vlucht

€200

Meer dan 1500 km binnen de EU of bij vluchten buiten de EU tussen de 1500 en 3500 km

Vertrek meer dan 3 uur eerder of aankomst meer dan 4 uur later dan de geannuleerde vlucht

€400

Meer dan 3500 km buiten de EU

Vertrek 2 tot 4 uur eerder dan de geannuleerde vlucht

€300

Meer dan 3500 km buiten de EU

Vertrek meer dan 4 uur eerder of aankomst meer dan 4 uur later dan de geannuleerde vlucht

€600

Als je tussen 7 en 0 dagen voor vertrek geïnformeerd bent over de annulering, heb je ook recht op compensatie. De hoogte is afhankelijk van de vliegafstand en de vertraging:

Vliegafstand

Vertraging bij aankomst of vertrek wanneer gekozen wordt voor een alternatieve vlucht

Vergoeding

Tot 1500 km

Vertrek 1 tot 2 uur eerder dan de geannuleerde vlucht

€125

Tot 1500 km

Vertrek meer dan 2 uur eerder of aankomst meer dan 3 uur later dan de geannuleerde vlucht

€250

Meer dan 1500 km binnen de EU of bij vluchten buiten de EU tussen de 1500 en 3500 km

Vertrek 1 tot 3 uur eerder of aankomst 2 tot 3 uur later dan de geannuleerde vlucht

€200

Meer dan 1500 km binnen de EU of bij vluchten buiten de EU tussen de 1500 en 3500 km

Vertrek meer dan 3 uur eerder of aankomst meer dan 3 uur later dan de geannuleerde vlucht

€400

Meer dan 3500 km buiten de EU

Vertrek 1 tot 4 uur eerder of aankomst 2 tot 4 uur later dan de geannuleerde vlucht

€300

Meer dan 3500 km buiten de EU

Vertrek meer dan 4 uur eerder of aankomst meer dan 4 uur later dan de geannuleerde vlucht

€600

Daarnaast heb je recht op (vergoeding van gemaakte kosten voor):

 • maaltijden en drankjes in redelijke verhouding tot de wachttijd
 • hotelovernachting(en)
 • vervoer tussen de luchthaven en het hotel
 • 2 gratis telefoongesprekken en/of e-mail berichten

Als passagier hoef je niet per se te kiezen voor een alternatieve vlucht. Je mag in plaats daarvan ook kiezen voor de terugbetaling van je ticket.

Wanneer is er sprake van een buitengewone omstandigheid?

Als passagier heb je niet in alle gevallen recht op een compensatie. Er bestaat bijvoorbeeld geen recht op compensatie als de langdurige vertraging wordt veroorzaakt door een buitengewone omstandigheid.

Een buitengewone omstandigheid is een omstandigheid die vanwege de aard of oorsprong niet inherent is aan de normale activiteit van een luchtvaartmaatschappij en waarop de luchtvaartmaatschappij geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen. Dit doet zich niet snel voor.

Voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn:

 • slechte weersomstandigheden op de vlucht in kwestie;
 • een medische situatie aan boord waardoor er een noodlanding gemaakt dient te worden;
 • birdstrikes;
 • terrorisme;
 • onaangekondigde stakingen van derden;
 • technische problemen bij de luchthaven (bijvoorbeeld uitval van computersystemen of objecten op de landingsbaan);
 • aswolken door een vulkaanuitbarsting.

Hoewel veel luchtvaartmaatschappijen zich hier vaak wel op beroepen, zijn technische mankementen aan het toestel geen buitengewone omstandigheid.

Compensatie in geld

De compensatie moet in principe in geld aan de passagier worden uitbetaald. Een luchtvaartmaatschappij mag hier alleen van afwijken als de passagier nadrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met uitkering op een andere wijze. Bijvoorbeeld in de vorm van een tegoedbon.

Zo claim je jouw vergoeding

Denk je recht te hebben op een compensatie? Vul dan het claimformulier op de website van luchtvaartmaatschappij die de vlucht daadwerkelijk heeft uitgevoerd (let op: dit kan afwijken van de luchtvaartmaatschappij waar je geboekt hebt) in of laat de luchtvaartmaatschappij per mail of per (aangetekende) brief weten dat je aanspraak maakt op een compensatie.

Let op: naar Nederlands recht vervalt het recht op compensatie 2 jaar na de datum van de vertraagde vlucht. In andere landen gelden andere termijnen.

Tips bij problemen met je vlucht

 • Vaak worden er tegoedbonnen uitgedeeld voor eten, drinken of een overnachting. Deze kun je gerust accepteren.
 • Verstrekt de luchtvaartmaatschappij je geen (tegoedbonnen voor) eten, drinken of een overnachting en maak je hier zelf kosten voor? Bewaar de bonnetjes dan goed, zodat je de kosten later kunt claimen bij de luchtvaartmaatschappij.
 • Vraag de luchtvaartmaatschappij om een verklaring waarin staat waarom de vlucht geannuleerd is. De luchtvaartmaatschappij moet namelijk kunnen bewijzen wat de reden van de annulering was.
 • Kom je er met de luchtvaartmaatschappij niet uit? Vraag dan je reisbureau, rechtsbijstand of reisverzekeraar om hulp.
 • Wees je ervan bewust dat je niet akkoord hoeft te gaan met tegoedbonnen als alternatief voor de compensatie in geld. 

Zo claim je jouw vergoeding

Denk je recht te hebben op een vergoeding? Stuur dan een aangetekende brief naar de vliegtuigmaatschappij waarin je aanspraak maakt op de vergoeding.

Lees verder