Jouw rechten bij vluchtvertraging

Is jouw vlucht meer dan 3 uur vertraagd? Dan heb je waarschijnlijk recht op een vergoeding van kosten én een compensatie. De hoogte hiervan is afhankelijk van de vluchtafstand en de duur van de vertraging. Je ontdekt er alles over op deze pagina.
Vlucht geannuleerd? Ontdek wat je rechten zijn.

Bekijk nu ook de video

Binnen Europa bestaat wetgeving (Verordening 261/2004) die bescherming biedt aan luchtvaartpassagiers die met een langdurige vertraging geconfronteerd worden. Deze wetgeving regelt niet alleen de rechten van de passagier, maar ook de verplichtingen van de luchtvaartmaatschappij die de vertraagde vlucht uitvoert.

Op wie is de wetgeving van toepassing?

Deze wetgeving is van toepassing op reizigers die:

vliegen vanaf een luchthaven die in de Europese Unie gelegen is,

vliegen vanaf een luchthaven die buiten de Europese Unie gelegen is naar een luchthaven die binnen de Europese Unie gelegen is. Daarbij geldt dat de vlucht moet worden uitgevoerd door een “communautaire luchtvaartmaatschappij”. Dit is een luchtvaartmaatschappij die een exploitatievergunning heeft gekregen van een Europese lidstaat.

Welke rechten heeft de passagier?

Als passagier heb je verschillende rechten bij een vluchtvertraging. Welke rechten dit precies zijn, hangt af van de lengte van de vlucht en de duur van de vertraging. In de tabel hieronder lees je hoe dit precies werkt. 

Situatie Rechten 
De vluchtafstand bedraagt minder dan 1.500 km en de vertraging bedraagt tussen de 2 en 3 uur 
 • (Vergoeding van gemaakte kosten voor) eten en drinken in redelijke verhouding tot de wachttijd
 • 2 gratis telefoongesprekken of mailberichten 
De vluchtafstand bedraagt minder dan 1.500 km en de vertraging bedraagt 3 uur of meer 
 • (Vergoeding van gemaakte kosten voor) eten en drinken in redelijke verhouding tot de wachttijd
 • 2 gratis telefoongesprekken of mailberichten
 • Compensatie van €250,- (tenzij sprake is van een buitengewone omstandigheid)
 • Duurt de vertraging ten minste 5 uur? Dan mag je als passagier kiezen voor een andere vlucht naar de eindbestemming of terugbetaling van je ticket
 • Vertrekt de vertraagde vlucht pas de volgende dag? Dan heb je als passagier recht op (vergoeding van de kosten voor) een overnachting   
De vluchtafstand bedraagt tussen de 1.500 en 3.500 km of de vlucht vindt plaats tussen 2 EU-lidstaten en de vertraging bedraagt 3 uur of meer 
 • (Vergoeding van gemaakte kosten voor) eten en drinken in redelijke verhouding tot de wachttijd
 • 2 gratis telefoongesprekken of mailberichten
 • Compensatie van € 400,- (tenzij sprake is van een buitengewone omstandigheid)
 • Duurt de vertraging ten minste 5 uur? Dan heb je als passagier de keuze tussen een andere vlucht naar de eindbestemming of terugbetaling van het ticket
 • Vertrekt de vertraagde vlucht pas de volgende dag? Dan heb je ook recht op (vergoeding van de kosten voor) een overnachting  
De vluchtafstand bedraagt meer dan 3.500 km en de vertraging bedraagt tussen de 3 en 4 uur 
 • Compensatie van € 300,- (tenzij sprake is van een buitengewone omstandigheid) 
De vluchtafstand bedraagt meer dan 3.500 km en de vertraging bedraagt 4 uur of meer 
 • (Vergoeding van gemaakte kosten voor) eten en drinken in redelijke verhouding tot de wachttijd
 • 2 gratis telefoongesprekken of mailberichten
 • Compensatie van € 600,- (tenzij sprake is van een buitengewone omstandigheid)
 • Duurt de vertraging ten minste 5 uur? Dan heb je als passagier de keuze tussen een andere vlucht naar de eindbestemming of terugbetaling van het ticket
 • Vertrekt de vertraagde vlucht pas de volgende dag? Dan heb je ook recht op (vergoeding van de kosten voor) een overnachting  
 

Wanneer is er sprake van een buitengewone omstandigheid?

Een passagier heeft niet in alle gevallen recht op een compensatie. Er bestaat bijvoorbeeld geen recht op compensatie als de langdurige vertraging wordt veroorzaakt door een buitengewone omstandigheid.

Een buitengewone omstandigheid is een omstandigheid die vanwege de aard of oorsprong niet inherent is aan de normale activiteit van een luchtvaartmaatschappij, én waarop de luchtvaartmaatschappij geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen. Dit doet zich niet snel voor.

Voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn:

 • slechte weersomstandigheden op de vlucht in kwestie;
 • een medische situatie aan boord waardoor er een noodlanding gemaakt dient te worden;
 • birdstrikes;
 • terrorisme;
 • onaangekondigde stakingen van derden;
 • technische problemen bij de luchthaven (bijvoorbeeld uitval van computersystemen of objecten op de landingsbaan);
 • aswolken door een vulkaanuitbarsting.

Hoewel veel luchtvaartmaatschappijen zich hier vaak wel op beroepen, zijn technische mankementen aan het toestel geen buitengewone omstandigheid.

Compensatie in geld

De compensatie moet in principe in geld aan je worden uitbetaald. Een luchtvaartmaatschappij mag hier alleen van afwijken als jij nadrukkelijk schriftelijk akkoord bent gegaan met uitkering op een andere wijze. Bijvoorbeeld in de vorm van een tegoedbon.

Zo claimt je jouw vergoeding

Denk je recht te hebben op een compensatie? Vul dan het claimformulier op de website van luchtvaartmaatschappij die de vlucht daadwerkelijk heeft uitgevoerd (let op: dit kan afwijken van de luchtvaartmaatschappij waar je geboekt hebt) in of laat de luchtvaartmaatschappij per mail of per (aangetekende) brief weten dat je aanspraak maakt op een compensatie.

Let op: naar Nederlands recht vervalt het recht op compensatie 2 jaar na de datum van de vertraagde vlucht. In andere landen gelden andere termijnen.

Tips bij problemen met je vlucht

 • Vaak worden er tegoedbonnen uitgedeeld voor eten, drinken of een overnachting. Deze mag je gerust accepteren.
 • Verstrekt de luchtvaartmaatschappij je geen (tegoedbonnen voor) eten, drinken of een overnachting en maak je hier zelf kosten voor? Bewaar de bonnetjes dan goed, zodat je de kosten later kunt claimen bij de luchtvaartmaatschappij.
 • Vraag de luchtvaartmaatschappij om een verklaring waarin staat waarom de vlucht geannuleerd is. De luchtvaartmaatschappij moet namelijk kunnen aantonen wat de reden van de annulering was.
 • Kom je er met de luchtvaartmaatschappij niet uit? Vraag dan je reisbureau, rechtsbijstand of reisverzekeraar om hulp.
 • Wees je ervan bewust dat je niet akkoord hoeft te gaan met tegoedbonnen als alternatief voor de compensatie in geld.

Is je bagage vertraagd?

Het kan ook voor komen dat niet jij, maar je bagage langdurig vertraagd is. Ook voor die situatie bestaat wetgeving (Verdrag van Montreal). In tegenstelling tot de wetgeving die toeziet op langdurige vertraging van een passagier, is de wetgeving die toeziet op vertraging van bagage van toepassing op alle luchtvaartpassagiers.

Als je bagage vertraagd is, dien je de luchtvaartmaatschappij hier direct van op de hoogte te stellen. De luchtvaartmaatschappij zal je dan vragen om een zogenaamd Property Irregularity Report (PIR) of een ander (digitaal) formulier in te vullen.

Je mag de schade die je lijdt op de luchtvaartmaatschappij verhalen. Let op: op grond van de wet is de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij beperkt.

Komt je bagage beschadigd aan? Dan dien je hier binnen 7 dagen na ontvangst van de bagage melding van te maken bij de luchtvaartmaatschappij. Ook hier geldt dat de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij beperkt is.

Krijg je te maken met vertraagde of beschadigde bagage? Denk dan ook aan de reisverzekering. In veel gevallen geeft je reisverzekering namelijk ook recht op vergoeding. 

Lees verder

Veelgestelde vragen