Geld terug of schadevergoeding eisen bij niet nakomen afspraken

Heb je een overeenkomst met een bedrijf of persoon, maar houdt die zich niet aan de gemaakte afspraken? Dan kun je de andere partij in gebreke stellen, de overeenkomst ontbinden, jouw geld terug vragen of een schadevergoeding eisen. Bekijk wat je moet doen.

Stap 1. Ga na wat er aan de hand is

Vraag eerst na wat er aan de hand is. Geef aan dat jullie een overeenkomst hebben en dat de andere partij zich niet aan de afspraken houdt. Overleg over een goede oplossing voor de situatie. Heb je bij een bedrijf een product gekocht wat niet goed werkt? Vraag de verkoper dan het product kosteloos te herstellen of te vervangen.

Is er sprake van overmacht?

Soms kan er sprake zijn van overmacht. Bijvoorbeeld als de opslag is afgebrand of als een grote storm schade heeft veroorzaakt. Dan is het niet nakomen van de overeenkomst niet de schuld is van de wederpartij. Je kunt dan geen schadevergoeding krijgen. Bekijk de overeenkomst of er wat vermeld staat over overmacht.

2. Stel de andere partij in gebreke

Reageert de andere partij niet of komt er geen oplossing? Stel hem dan in gebreke. Stuur een aangetekende brief waarin je de andere partij laatste kans geeft om aan zijn verplichting na te komen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. Is het voor iedereen volstrekt duidelijk dat de wederpartij zijn verplichtingen tijdelijk of helemaal niet meer kan nakomen? Dan hoef je geen ingebrekestelling te sturen en kun je gelijk de overeenkomst ontbinden. Win bij twijfel altijd juridisch advies in.

3. Ontbind de overeenkomst

Reageert de andere partij ook niet op jouw ingebrekestelling of komt er geen oplossing? Dan is hij officieel in verzuim. Vanaf dat moment kun je de overeenkomst ontbinden en een eventuele schadevergoeding eisen. Stuur een aangetekende brief waarin je aangeeft de overeenkomst te ontbinden. Je kunt de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij het belangrijkste deel van zijn afspraak niet nakomt.

Geld terugvragen

Heb je al betaald of aanbetaald? Geef in de brief dan aan dat je ook je geld terug wilt.

Schadevergoeding eisen

Heb je ook schade geleden? Schrijf dan in jouw brief dat je ook schadevergoeding wilt. Geef aan waaruit jouw schade bestaat en stel een termijn waarbinnen je de schadevergoeding wilt hebben. Let erop dat de schade wel het gevolg moet zijn van de tekortkoming van de andere partij. Bijvoorbeeld doordat jouw trouwpak of camper niet op tijd geleverd kon worden. Of omdat je nu kosten moet maken aan een derde partij die met spoed de werkzaamheden uit moeten voeren. Meld dit soort spoedeisende werkzaamheden ook altijd in je brief en geef aan dat hij de overeenkomst dus niet meer mag nakomen.

4. Stap naar de rechter

Krijg je niet jouw geld terug of een schadevergoeding? Of wil je nakoming van de overeenkomst alsnog afdwingen? Dan kun je een gerechtelijke procedure starten. Doe dit wel alleen als het om een groot bedrag gaat. Soms zijn de proceskosten hoger dan jouw aankoop- of schadebedrag. Laat je hierbij goed adviseren door een jurist.

Lees verder

Veelgestelde vragen