Ontslag: dit moet er in een beëindigingsovereenkomst

Deze week was groot in het nieuws dat Philips (weer) fors gaat reorganiseren. Die reorganisatie zal gepaard gaan met ontslagen. Philips kan hiervoor naar UWV maar zal ongetwijfeld eerst proberen om met de boventallig te verklaren werknemers een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst of, kort gezegd, “vso” genoemd) te sluiten.

Wat neem je, naast de “formele bepalingen”, zoals geheimhouding, de bedenktermijn en finale kwijting, nu allemaal op in zo’n beëindigingsovereenkomst? Hieronder een aantal zaken die verstandig zijn om te regelen in een beëindigingsovereenkomst:

 • de einddatum (rekening houdend met de voor de werkgever geldende opzegtermijn);
 • de laatste werkdag (die kan eerder liggen dan de einddatum) en een eventuele vrijstelling van werk al dan niet in combinatie met het laten opnemen/opgenomen van vakantie- en ATV-dagen;
 • de transitievergoeding (meer, minder of niks mag ook);
 • een outplacement- of opleidingsvergoeding;
 • de eindafrekening (belangrijk om alle beloningen apart te benoemen en goed af te spreken of en zo ja, hoeveel vakantiedagen nog worden uitbetaald of als opgenomen worden beschouwd); •opheffing of matiging van een concurrentiebeding of omzetting ervan naar een relatiebeding;
 • het verstrekken van een (positief) getuigschrift en referenties;
 • inleveren van bedrijfseigendommen en moment waarop (of dat bijv. de telefoon, het nummer en/of de laptop mag worden behouden) en teruggave persoonlijke eigendommen;
 • tot wanneer en onder welke voorwaarden werknemer de lease- of bedrijfsauto mag blijven rijden; •vervallen of terugbetalen van studiekosten;
 • de in- en externe communicatie rondom (de reden van) het vertrek van werknemer;
 • de vergoeding van de kosten voor juridische bijstand;
 • de verplichtingen van de werknemer in geval van een ziekmelding tot 4 weken na uitdiensttreding;
 • (het verwijderen van) uitingen op social media.

Tips voor werkgevers en werknemers

Een algemene tip aan werkgevers én werknemers is om je bij het opstellen van en onderhandelen over de beëindigingsovereenkomst goed juridisch te laten adviseren en begeleiden. Ik raad werkgevers aan om altijd een eigen checklist te maken. Ook kun je denken aan een tekenbonus als de werknemer de vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld binnen 14 dagen tekent. Werknemers doen er goed aan om bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet alleen te onderhandelen over de vergoeding, maar ook over bijvoorbeeld het concurrentiebeding.

Philips heeft inmiddels een sociaal plan gesloten met de vakbonden. In een sociaal plan worden de sociale, financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen van de reorganisatie voor de werknemers geregeld. Zo ook de voorwaarden die in de vaststellingsovereenkomst moeten komen te staan. Maar ook dan blijft het nog steeds verstandig om de vaststellingsovereenkomst (juridisch) goed te laten checken.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden