Mag je baas je eetpatroon bepalen?

Steeds meer werkgevers zien het als hun taak om werknemers aan te spreken op ongezond eetgedrag. Maar mag een werkgever van zijn werknemers verlangen dat ze afvallen, geen kroketten eten tijdens de lunch en naar de sportschool gaan?

Wettelijk is een werkgever verplicht maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat werknemers schade, ook psychische, lijden door de uitoefening van hun werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die structureel overwerk moeten voorkomen en het stimuleren om vakantiedagen op te nemen. De gedachte daarbij is dat regelmatige opname van vakantiedagen bijdraagt aan de gezondheid. Ook moeten werkgevers alert zijn op signalen die duiden op overbelasting.

Regels stellen

Maar wat als een werkgever verder wil gaan dan deze zorgplicht en hij regels wil stellen aan het eetpatroon van zijn personeel om overgewicht te voorkomen? Naar mijn idee begeeft hij zich dan te zeer in de privé-sfeer van zijn personeel. Maar dit betekent ook weer niet dat hij nooit voorschriften zou kunnen opstellen. Het wordt alleen eerder getolereerd als de ongezonde leefwijze een veilige en adequate uitoefening van het werk in de weg staat. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die aan strenge conditie-eisen moeten voldoen, zoals gymleraren, brandweermannen en persoonsbeveiligers. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een afvalcoach die bij Weight Watchers werkt. Die kan zelf niet aan overgewicht lijden natuurlijk.

Veilig functioneren

Al met al mogen werkgevers zich niet te veel bemoeien met het voedings- en bewegingspatroon van hun werknemers. Tegelijkertijd mag een werkgever ook niet de ogen sluiten voor ongezonde situaties op het werk. Een ‘zwaar’ dilemma voor werkgevers. Aan de ene kant moeten zij zorgen voor een gezonde werksituatie en aan de andere kant mogen zij zich er niet te veel mee bemoeien. Wat veel werkgevers doen is korting geven op sportabonnementen of sportfaciliteiten bieden binnen het bedrijf. Een goede vitale oplossing, vind ik.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden