Vol verwachting klopt ons hart....een ontslagbrief op de mat: een aantal missers op een rij

Heerlijk avondje is weer bijna gekomen. Soms leveren ‘Sinterklaasacties’ tot arbeidsrechtelijke geschillen die zelfs leiden tot ontslag. We zetten een aantal missers op een rij.

Zwartepietendiscussie

De directeur van een antidiscriminatiebureau nam tijdens de Sinterklaasintocht deel aan een protest. Hij heeft toen iets tegen de politie geroepen over inperking van het recht om te protesteren tegen Zwarte Piet. Hiervan zijn opnames gemaakt en deze zijn op het NOS-journaal getoond. Zijn werkgever was not amused. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden. Het Gerechtshof kende de directeur wel een hogere billijke vergoeding toe dan de kantonrechter.

 

Bagatelletters

Bij een filiaalleider in opleiding werden tijdens de uitgangscontrole onder andere vijf chocoladeletters in haar zak en tas aangetroffen. Zij werd op staande voet ontslagen. Dat ontslag hield in hoger beroep uiteindelijk geen stand.

 

Fantasiaboeken

Een werknemer van een boekendrukker werd op staande voet ontslagen wegens diefstal van drie boeken. Werknemer zei toestemming te hebben gekregen dat hij die boeken mocht meenemen voor zijn drie nichtjes als cadeau voor Sinterklaas. Zijn werkgever ontkende dat. In hoger beroep oordeelde de rechter dat de werkgever hiervoor bewijs had geleverd. De werknemer had terecht met de roe gekregen.

 

Sinterklaaspakken

Een paar dagen na pakjesavond 2006 werd een uitspraak gepubliceerd waarin de arbeidsovereenkomst van een werknemer werd ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer gebruikte de verhuuropbrengst van Sint- en Pietpakken voor privé-uitgaven.  

‘Sinterklaasactie’

Een medewerker van een stichting die zich bezighoudt met ondersteuning van mensen met een beperking, wordt op staande voet ontslagen. Bij zijn werkgever had hij aangegeven dat hij niet alleen durfde te zijn met cliënten. Binnen een week stond hij op 4 december 2016 op een foto met vier cliënten van een logeerboerderij met wie hij Sinterklaas stond te vieren. Dat was voor de werkgever reden om ontslag op staande voet te geven. Het ontslag op staande voet houdt geen stand, maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden.

 Gedicht

Een politieagent kreeg een disciplinaire straf opgelegd op grond van plichtsverzuim door op een kerstviering, verkleed als Sinterklaas, een collega ten overstaan van ongeveer 140 collega’s voor schut te zetten. Hij droeg de volgende tekst voor: “Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar Kerstmis moeten vieren”.

Dit blog leidde ook tot een publicatie in de Telegraaf.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden