Whatsappen over je baas kan reden zijn voor ontslag

De Volkskrant publiceerde afgelopen weekend een artikel over online-uitspraken die tot arbeidsconflicten, en zelfs tot ontslag kunnen leiden. Ook het gebruik van WhatsApp leidt regelmatig tot gedoe, geschillen en zelfs rechtszaken.

 

Wil jij even los gaan over je baas of een medewerker op WhatsApp? Misschien verstandig om daar nog eens over na te denken. Zo leidden ontoelaatbare uitlatingen in een WhatsAppgroep over een medewerker tot ontslag. Een leidinggevende had zich op zeer grove wijze uitgelaten over een medewerker met wie een beëindigingsovereenkomst was gesloten.

Integriteit geschonden

Grove uitlatingen in een WhatsApp groep over collega’s en leidinggevenden bleek in een andere zaak onvoldoende voor een ontslag. Het betrof boa’s die verweten werden dat zij, door de deelname aan en hun uitlatingen in een WhatsAppgroep, als ambtenaar van de gemeente niet integer hebben gehandeld. De gemeente kreeg op basis van een melding een vermoeden dat bepaalde integriteitsnormen werden geschonden. De gemeente had in dit geval beter zelf om toestemming kunnen vragen of zij kennis mocht nemen van de inhoud van het WhatsAppgesprek. Dat was minder ingrijpend geweest, dan zonder toestemming kennis te nemen van de inhoud en daar medewerkers vervolgens in een gesprek mee te confronteren.

Uiten van ongenoegen over leidinggevende

Een werknemer die zijn ongenoegen over het functioneren van zijn leidinggevende op een respectloze, kwetsende en ongepaste manier uitte via WhatsApp met afbeelding van een grafsteen kwam met de schrik vrij. Zijn gedrag leverde in dit geval geen dringende reden voor ontslag op staande voet op. De werknemer was al 16 jaar in dienst en had altijd goed gefunctioneerd. Hij heeft nooit willen suggereren dat zijn leidinggevende overleden zou zijn en heeft niemand willen kwetsen. De berichten waren slechts bedoeld als grap. Daarnaast waren ze in privétijd verstuurd en niet tijdens het werk. Ook waren de berichten niet rechtsreeks gezonden aan zijn leidinggevende en was er ook geen sprake van directe belediging of bedreiging.

Geen privécommunicatie

Uitingen via WhatsApp over leidinggevenden of collega’s leiden regelmatig tot rechtszaken. Vaak moet een rechter zich uitspreken over het gegeven ontslag op staande voet. Rechters zien appjes lang niet altijd als privécommunicatie, zeker niet in app-groepen met bijvoorbeeld collega’s. Ga dus niet zomaar op WhatsApp los over je baas. Voor je het weet krijgt jouw baas je appjes onder ogen en zijn ze reden voor ontslag. Misschien zelfs op staande voet.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden