Zelf ontslag nemen: voorkom onaangename verrassingen met deze weetjes

Vorige maand was in het nieuws dat Nederlanders massaal van baan en van bedrijf wisselen. Als de huidige trend doorzet kiest één op de vijf werkenden binnen nu en een jaar voor een andere baan. Maar kun je zomaar ontslag nemen? Ik zet op een rij waar je rekening mee moet houden.

Als je zelf je baan opzegt is dat anders dan dat je ontslagen wordt door je werkgever. Als je ontslagen wordt, heb je meestal een aantal rechten. Denk aan een transitievergoeding. De hoogte daarvan hangt af van het bruto maandsalaris en het aantal jaren dat iemand in dienst was. Daarnaast heb je in de meeste gevallen recht op een WW-uitkering. Als je zelf ontslag neemt, heb je deze rechten niet. Dan heb je dus ook geen inkomen meer.

Ongelukkig op het werk

Stel dat je iedere dag met tegenzin je werk uitvoert of dat je een conflict hebt met je baas. Als je dan ontslag neemt en je hebt nog geen andere baan, dan heb je geen inkomen. In zo’n geval is er nog een andere optie dan ontslag nemen. Je kan met je baas overeenkomen dat het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Met zo’n overeenkomst kun je wel aanspraak maken op een ww-uitkering en heeft je werkgever de optie een transitievergoeding te betalen. Daar kun je over onderhandelen.

Een nieuwe baan gevonden

Heb je een nieuwe baan gevonden? Dan is het belangrijk dat je je werkgever formeel laat weten dat je het dienstverband wil beëindigen. Dat kan mondeling, maar ik adviseer dat altijd schriftelijk te doen via een (aangetekende) brief of e-mail. Zo kun je altijd bewijzen dat je dit aan je werkgever hebt laten weten en wanneer. Dat laatste is belangrijk voor het bepalen van de opzegtermijn.

Regels voor de opzegtermijn

De opzegtermijn is wettelijk één maand. Langer kan ook, maar dat moet dan in de cao afgesproken zijn of aangegeven zijn in je arbeidscontract. Wat veel mensen niet weten is dat de opzegtermijn in de meeste gevallen pas gaat lopen in de nieuwe maand nadat jij formeel hebt opgezegd. Of je nu op 1 februari of op 28 februari ontslag neemt, de opzegtermijn gaat in per 1 maart. Zorg dus dat je brief of mail op tijd binnen is bij je werkgever. De wettelijke opzegtermijn geldt overigens alleen voor contracten voor onbepaalde tijd. Dus niet voor tijdelijke contracten.

Opzeggen tijdelijk arbeidscontract

In tijdelijke contracten kun je niet zomaar opzeggen. Er moet dan een tussentijds opzegbeding zijn opgenomen. Zonder dat beding kunnen zowel jij als je werkgever het dienstverband niet opzeggen totdat het contract afloopt. Gebeurt dat toch? Dan spreken we van onregelmatige opzegging en heeft de andere partij recht op een schadevergoeding. Neem jij ontslag voordat het contract afloopt en er is geen opzegbeding opgenomen? Dan kan de werkgever een schadevergoeding eisen voor de maanden die je eigenlijk nog had moeten werken volgens het contract ter hoogte van jouw brutoloon voor die maanden.

Kosten van opleidingen

Waar je ook rekening mee moet houden als je zelf ontslag neemt, zijn de kosten van opleidingen die je hebt gevolgd. Het kan zijn dat je werkgever het recht heeft voor jou gemaakte kosten terug te vorderen. Vaak betalen bedrijven bijvoorbeeld de kosten van opleidingen onder de voorwaarde dat de werknemer nog een bepaalde tijd in dienst blijft. Neem je voor die tijd ontslag? Dan moet je die studiekosten terugbetalen. Overigens geldt dat niet voor opleidingen die je verplicht was te volgen vanuit het bedrijf. Soms kun je wel afspreken met je nieuwe werkgever dat die de rekening van je overneemt. In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn bedrijven daar wel vaker toe bereid.

Verrekening vakantiedagen

Het kan zijn dat je jouw werkgever opgenomen vakantiedagen moet terugbetalen. Dat hangt af van het moment dat je ontslag neemt. Je hebt voor een heel jaar recht op een bepaald aantal dagen, maar wel als je dat hele jaar werkt. Neem jij bijvoorbeeld halverwege het jaar ontslag en heb je al 20 van je 25 vakantiedagen gebruikt? Dan moet je jouw werkgever terugbetalen voor de dagen die je naar verhouding te veel hebt opgenomen. Ook de vakantietoeslag wordt vaak deels over het toekomende werkjaar berekend. Dan kan het zijn dat je het deel dat je te veel hebt gekregen ook moet terugbetalen.

Mocht je op het punt staan om je baan op te zeggen, dan hoop ik dat deze tips je helpen om het soepel te laten verlopen.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden