Hond ziek, hoe zit het met zorgverlof?

Krijg je in Nederland vrij als jouw huisdier ziek is en verzorging nodig heeft? Met die vraag kwam BNR bij mij. 

Aanleiding was een uitspraak van een Italiaanse rechter. Een hondenbezitster had bij haar werkgever, door de werkgever betaald, zorgverlof aangevraagd om haar zieke hond noodzakelijke zorg te geven. De werkgever zag daar geen aanleiding toe. ‘Neem maar vakantiedagen op’, was zijn antwoord. Daar nam de hondenbezitster geen genoegen mee. Ze vroeg de rechter om een oordeel. Die oordeelde heel verrassend dat ze wel recht had op, door de werkgever betaald, zorgverlof. Als de hond geen zorg zou krijgen, dan zou de hond thuis alleen zijn en dat staat gelijk met dierenmishandeling, zo redeneerde de rechter.

Zorgverlof in Nederland

In Nederland is zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging van dieren niet specifiek in de wet geregeld. In de Wet arbeid en zorg zijn wel regels neergelegd voor;

  • verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg;
  • calamiteiten- en ander kort verzuimverlof;
  • kort- en langdurend zorgverlof;
  • ouderschapsverlof

Als er niets in de cao is geregeld, moet jouw werkgever bij zwangerschap-, bevalling- , adoptie-, pleegzorg, calamiteiten- en ander kort verzuimverlof jouw salaris volledig doorbetalen en bij kortdurend zorgverlof minimaal 70% van het salaris. Als dat minder is dan het minimumloon ontvang je het minimum loon. Heb je recht op een van de genoemde vormen van zorgverlof, dan hoef je geen vakantiedagen op te nemen. Als er niets in de cao is geregeld, heb je geen recht op salaris voor de uren waarvoor je langdurend zorgverlof of ouderschapsverlof opneemt.

Beroep op calamiteitenverlof

Als de situatie van de Italiaanse hondenbezitster zich in Nederland zou hebben afgespeeld, dan zou zij een beroep hebben gedaan op calamiteitenverlof. In de Wet arbeid en zorg is bepaald dat calamiteiten- of kort verzuimverlof opgenomen kan worden als er bijvoorbeeld plotseling iets met een van de inwonende kinderen of pleegkinderen gebeurt, een van de partners acuut hulp nodig heeft en hiervoor afhankelijk is van de ander, een arts- of ziekenhuisbezoek alleen onder werktijd plaats kan vinden of als er bijvoorbeeld sprake is van een sterfgeval in de familie. Zoals gezegd is er dus niets specifieks geregeld over de noodzakelijke verzorging voor dieren.

De opsomming in de Wet arbeid en zorg is niet limitatief. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat een Nederlandse rechter, net als de Italiaanse rechter, meent dat de noodzakelijke verzorging van een dier als een zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid kan worden aangemerkt en alsnog aanspraak bestaat op calamiteitenverlof. Tot die tijd zal de dierenbezitter in mijn optiek gewoon vakantiedagen moeten opnemen.

Redactieteam
Het redactieteam van DAS.
Meer artikelen van Redactieteam

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden