Ethisch kader voor het gebruik van data

Een ontwikkeling die een grote invloed heeft op ons dagelijks leven is kunstmatige intelligentie, ook bekend als artificial intelligence of AI). AI zit bijvoorbeeld als digitale assistent in ons mobieltje, helpt ons bij het maken van keuzes voor muziek en films, maar ook bij het stellen van een medische diagnose. De mogelijkheden van AI zijn eindeloos.
Ook voor DAS biedt AI geweldige mogelijkheden om de dienstverlening aan klanten verder te ontwikkelen. Maar dat moet uiteraard wel op een maatschappelijk verantwoorde manier, want het inzetten van AI kent ook risico’s. Zo wil DAS niet dat AI bepaalde (groepen van) mensen uitsluit van rechtshulp of een rechtsbijstandverzekering. Dergelijk wenselijk en verantwoord gebruik van AI geldt voor alle verzekeraars. Daarom hebben zij binnen het Verbond van Verzekeraars een ethisch kader opgesteld.

Behouden van klantvertrouwen
Het ethisch kader heeft als centraal uitgangspunt het behouden van klantvertrouwen bij AI-toepassingen. Het ethisch kader is een hulpmiddel voor verzekeraars om datagedreven technieken zorgvuldig toe te passen. Het ethisch kader richt zich op het nemen van bewuste (ethische) beslissingen over de inzet van datatechnieken.

Zelfregulering
Het ethisch kader heeft de status ‘zelfregulering’. Daardoor is het ethisch kader bindend voor alle leden van het Verbond. Het wordt getoetst door de onafhankelijke Stichting Toetsing Verzekeraars (STV). De eerste audits van STV vinden plaats in 2023.

Meer informatie over het ethisch kader leest u hier. Wilt u meer weten over hoe DAS met het ethisch kader omgaat? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 020 6517680
Lees verder