Marianne van Belzen - Stam

Jurist

Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en doe graag onderwijszaken en ambtenarenzaken (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Ik adviseer over alle onderdelen van het arbeidsrecht. Bij mijn advisering streef ik naar praktische adviezen en vermijd ik ingewikkelde juridische uiteenzettingen.

Lees meer over Marianne van Belzen - Stam

Over mij

Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en doe graag onderwijszaken en ambtenarenzaken (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Ik adviseer over alle onderdelen van het arbeidsrecht. Bij mijn advisering streef ik naar praktische adviezen en vermijd ik ingewikkelde juridische uiteenzettingen.

Wat ik belangrijk vind voor jou

Ik hecht aan een open en informele relatie met mijn klanten. Ik word gelukkig van een goed onderling contact.