De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken binnen DAS Holding en de met haar verbonden ondernemingen. De taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de statuten en reglement van de Raad van Commissarissen.
Jeroen van Breda Vriesman 

Jeroen van Breda Vriesman

Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Lid van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie en van de Audit Commissie.

Jeroen van Breda Vriesman studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en heeft veel ervaring op directieniveau bij verschillende bedrijven. Acht jaar lang deed hij ervaring op in de verzekeringsbranche als lid van de Raad van Bestuur van Achmea. Sinds 2015 is Van Breda Vriesman mede-aandeelhouder en bestuurslid bij &samhoud, een groep die actief is in consultancy, serious gaming, creative tech and e-health. Ook is Van Breda Vriesman lid van de Raad van Toezicht van Pesatransact, een snelgroeiende betaalserviceprovider in Kenia.

Ulrike Timmer 

Ulrike Timmer (1966)

Lid van de Raad van Commissarissen en vicevoorzitter

Ulrike Timmer is sinds 1 augustus 2021 verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van ERGO in rechtsbijstandverzekeringen. Ulrike is eveneens voorzitter van de Raad van Commissarissen van DAS België en van DAS Spain.

Carin Gorter

Carin Gorter (1963)

Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit Commissie

Carin Gorter is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Basic Fit N.V., commissaris bij TKH Group, Ebusco Holding N.V., de coöperatie TVM en lid van Raad van Toezicht van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Daarnaast is zij lid van de Externe Audit Committee van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij vervulde verschillende managementfuncties bij Rabobank en ABN AMRO.

Robin Clements 

Robin Clements (1971)

Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Remuneratie-, Selectie- en Nominatiecommissie

Robin Clements is chief marketing officer van de consumentenmarkt binnen KPN en heeft diverse seniore directie- en bestuursrollen vervuld, met name in de telecomsector, onder andere als ceo bij Telfort en Tiscali. Daarnaast heeft hij tot 2017 een aantal jaren in de directie van Centraal Beheer gezeten als directeur Commercie en Marketing. Robin is voorzitter van de Remuneratie-, Selectie- en Nominatiecommissie van DAS.

Joachim Girnth

Joachim Girnth

Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Audit & Risk Commissie

Joachim Girnth,is doctor in de rechten aan de Universiteit van Bonn. Girnth is sinds 1996 in dienst bij de ERGO Group in verschillende functies. In zijn huidige rol is Girnth verantwoordelijk voor het kapitaalmanagement van de ERGO Group, investeringen en participaties, financiële regelgeving en insider compliance. Op het gebied van financiële regelgeving is Girnth met name verantwoordelijk voor de soliditeit van de boek- en marktwaarden en de wettelijke vereisten voor investeringen.